Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta je važnije: bu-bu il šu-šu ?!? Baš i nije odavno padala !?! LUBENÎCEEE, LUBENÎCEEE !!! Il pukovnik il pokojnik... Beodranska pravoslavna slava... Ríba svugdi okolo sela ... Beodranska crkvena slava I ... Pravi pivopija ... Beodranska slava 2007-me... Sas bašajickog mosta I Dosadno na feriju?
 
..., dânima "natraške"...
Detaljni radovi na nadvožnjak !!! Naši falkloraši na Crno more... Pre neki dan smo se pržili, a sad drkćemo !!! Kobajsce friške, pečene naCunce !!! Nema ništa lepče... USFV Teodor Pavlović je u Bugarsku !!! Kuvana kukuruza !!! Nek sIgre počnedu !!! Dâni su sve kraći i kraći... A koji će mi to ?!? Dal znate, šta je to - dinjar..., po miloševački ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...