Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kumova slama - pogled iz NM-a !!! Pravoslavna, crkvena slava uBeodru II... Beodranska, pravoslavna slava I ... Poseta Episkopa banackog II !!! Na polak puta, izmeđ NM i NB ... Avgustovska pridVečerja uAtar ... Pauk u kadu !!! Zlatni NM kotlić 2008-me ... Razglednice sas mora... Mator Jawa iz 65-te... Nadimci na Google-u...
 
..., dânima "natraške"...
Vladika Nikanor i na beodransku, crkvenu slavu !!! Prava najezda komarica u Novo Miloševo !!! Detaljni radovi na nadvožnjak !!! Naši falkloraši na Crno more... Pre neki dan smo se pržili, a sad drkćemo !!! Kobajsce friške, pečene naCunce !!! Nema ništa lepče... USFV Teodor Pavlović je u Bugarsku !!! Kuvana kukuruza !!! Nek sIgre počnedu !!! Dâni su sve kraći i kraći...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...