Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Još edan, stâri izraz... Jeste sas četir, a nije deteljina !?! Beodranska, pravoslavna slava II ... Poseta Episkopa banackog III !!! Biće cuncuKreta !!! Kupanje uJendek !!! Grozdana ... Pomračenje Meseca ... Cuncukret se već radi... Murali na kotlarnicu pre... Vinaz ploče...
 
..., dânima "natraške"...
Ima grožđa..., al... Vladika Nikanor i na beodransku, crkvenu slavu !!! Prava najezda komarica u Novo Miloševo !!! Detaljni radovi na nadvožnjak !!! Naši falkloraši na Crno more... Pre neki dan smo se pržili, a sad drkćemo !!! Kobajsce friške, pečene naCunce !!! Nema ništa lepče... USFV Teodor Pavlović je u Bugarsku !!! Kuvana kukuruza !!! Nek sIgre počnedu !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...