Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
A samo sam teo, da slikam cvećke... Po savremenim... Arhimedov zakon ? Ko brže jê supu u Makarsku ?!? Sevetcko prevenstvo u čeleganje III !!! Na letnju mesečinu... Vozovi... Stručno o podzemnim NM vodma ... Berberski trendovi I... NM karate šampioni IV... Moj Gospode...
 
..., dânima "natraške"...
DoVikivanje dana !!! Interesantno, a na noćno nebo novomiloševačko... Prženi cuncukret, nekad isprid Zadružnog doma... A šta si tek ti..., ako sam ja ološ ?!? Avijonska eksplozija, a nad Novim Miloševom !!! Šta je lakče ? Ima komaraca..., al nikog neUjedadu !!! Preobraženje Gospodnje, leta 2016-te... Konkurs za Nagradu Teodor Pavlović... Ovo nigdi drugdi nema, samo kodNas u Miloševo !!! Ima grožđa..., al...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...