Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Jedan stari izraz i mali oglas !!! A gle šta je ovo danaske !?! Poseta Kengur Lale i male Sose !!! Tour de Drago !!! Ko je kriv za prašinu u kompijuter ?!? OtKud dva ključa I ?!? Oćel kiša već jedared ... Imal danaske Sunčevi aktivnosti ? Kazolijevi lovci iz Italije... NM lubenice II... Ispraćaji...
 
..., dânima "natraške"...
Nema rakije, doGuđ je muva naCev !!! Babino mišljenje... Venera i Jupiter, jedno izaDrugo, u pogled iz NM-a DoVikivanje dana !!! Interesantno, a na noćno nebo novomiloševačko... Prženi cuncukret, nekad isprid Zadružnog doma... A šta si tek ti..., ako sam ja ološ ?!? Avijonska eksplozija, a nad Novim Miloševom !!! Šta je lakče ? Ima komaraca..., al nikog neUjedadu !!! Preobraženje Gospodnje, leta 2016-te...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...