Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ipak, fotografija ostaje autorsko pravo !!! Tmurno, pa brez Cunca... Pravo vreme je za ? Znanje imanje, po drugi put u NM II ... PridKraj januvara... Nije svejedno !!! Proslava Svetog Save, 2010-te I... Lisnata gibanica sas ludajom ... Pun šavolj vode na sokak... Zapisi iz Karlovačke Crkve... NovoMiloševački mali oglasi IV... Doba sakcija...
 
..., dânima "natraške"...
Tako je ladno, da ni klîca nema !?! Eto, doklena smo naprdovali !!! Sve neka, ilegalna imena !!! Šta li će tek februvara biti ?!? Kolko sarmi mož stati u ovaj pekač ?!? Još edna dobra vest iz NM-a !!! Šta je bilo da se jê ( jede... ) ? Crvena, velika jabuka... Ovi kav naši, opet čačkadu mečku, naMesto da... Ova fotografija u: Srbija - Nacijonalna revija !!! Dobro je, što je bilo ladno !!! Kad bi to bilo da se kûpi...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...