Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ništa neMož uSlikati od magle... Ipak..., što je friško, friško je !!! Seredctvo protivu zamrzavanja brâva !!! Hard disk oštrač nožova... Sveti Sava, školska slava... Čišćenje snega ispridKuće I ... Proslava Svetog Save, 2010-te II... Sveti Sava - školska slava ... Sveti Sava - školska slava... Tri okrugle cifre... Vodovodžija... Kokoške...
 
..., dânima "natraške"...
Dok smo još nekad bili zglâvni... Tako je ladno, da ni klîca nema !?! Eto, doklena smo naprdovali !!! Sve neka, ilegalna imena !!! Šta li će tek februvara biti ?!? Kolko sarmi mož stati u ovaj pekač ?!? Još edna dobra vest iz NM-a !!! Šta je bilo da se jê ( jede... ) ? Crvena, velika jabuka... Ovi kav naši, opet čačkadu mečku, naMesto da... Ova fotografija u: Srbija - Nacijonalna revija !!! Dobro je, što je bilo ladno !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...