Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kad izdavač, iznenadi pisca knjige !!! Stigle su nam i laste !!! Pogodte, čiji su ovo pupoljci ? Stigle su rode !!! Prilog za Muzej Kotarka !!! Početak nove sizone... Renovira se naša pošta !!! Mirno pridVeče uAtar ... Vataj vašku !!! Kako su nastali Seremci... Još malko, pa kav Las Vegas... Prva prolećna kiša...
 
..., dânima "natraške"...
Domaćo sovče... A gde je šljiva, koja prva procveta ?!? Naše fuzbalerke rasturadu !!! A gle kolka je tamparatura bila !!! I proleće nam je stiglo !!! Stigla nam je roda !!! Orezivanje vinograda... Ima Boga !!! Kod Trajlovi, jedna ovca je ojagnjila četvero !!! Bijo nam je - SUPER CIRKUS !!! Svi oma vididu, da sam rovašen... Vreme je za pripremu protivu krađe izbora !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...