Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Još edna, stara razglednica NM... Nebo nad Novim Miloševom !?! NovoMilošefčanka je naRukovala !!! Svi prvo šunku sPazidu !!! Raaaspuuust !!! Antraks u uBočar i Novo Miloševo ? Knjiga - Tragovi u trajanju ... Konstitujisan je nov savet MZ ... NM gomboce ... Nova knjiga iz Veronauke... Gužve na PTT šaltere... Paranje...
 
..., dânima "natraške"...
Iguman Rafailo - namastir Visočka Ržana II ... Iguman Rafailo - namastir Visočka Ržana I ... Ikona na zâbat ( svekar snajki... )... Svekrvin jezik ( svekrva snajki... )... Ženo..., daj brzo ono pivo... Volem..., kad čujem ovaj..., baš prâvi avijon !!! Dal možda priPoznajete, šta je ovo naSliku ?!? Pomarandža !!! Muška voda... Dragan Šutanovac u Novim Bečeju... I grmljavina i mesečina !?! Pržen cuncuKret...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...