Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Sve što se zove - Vojvodina, mora da propadne... Kad nov peto, prvi put kukurikne !!! Surove, majstorske šale I ... PriŠišali smo cifru od 1 800 000 !!! Počela je škola !!! Buklija... ProVidi se nebo iz parka Kaštilja ! Čuvanje vinograda ... Vreme izobilja za srne i lanad... Đaci prvaci... NM sajt je - prosječan ? Dani ludaje...
 
..., dânima "natraške"...
Padala je... Renovira se i Žitni magacin... Renovira se bivša zgrada pošte... Poziv za početak školske godine !!! Priko dva iPo milijona poseta ostalim stranicama Nekad sam i ja bijo pijonir vatrogasaca !!! DVD Novo Miloševo, trening pijonira... Papričîce male, a ljute kav otrov !!! Još edna moja fotografija, a na korice knjige !!! Milinko sas biciklom, od KI do NB i natrag !!! Sva je umacurana !!! Crni Gruja je smislijo ovu NM Sliku dana !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...