Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Tina nam je diplomirala !!! ZaNas, kav slikere, samo taka pojava !!! Upokojila se moja ujna Nada... Ne vredi da gasiš - čuje se doleko !!! Avlija, uSlikata u isti dan 2008-2012... Razrešen je Savet MZ Novog Miloševa... Jeftino oranje... Dobra KI - NM vest, a za Srbiju !!! Velik uspeh NM karatista !!! Sokaci uJesen... Asfalt u sokak Djure Jakšića... Vesti sa Floride...
 
..., dânima "natraške"...
Našo DVD Novog Miloševa, na TV Dnevnik RTS-a... Stigli su nam sivi ždralovi !!! Duga, iza rimokatoličke crkve... Oni su iz Miloševa !!! BKC na BG sajam: prevodi, beletristika... Iziđem uAtar..., da se mâlko smirim... Radovi prid grejnu sizonu... Upokojijo se Nikola Budišin Nidža... Maskenbal zabavišta izBeodre... Vratijo se iz zarobljeništva, sas blombom !!! Pod ovom vlašću sve poSkupljiva, pa i kazne !?! Najnovija NM kletva - daBôgDa ti...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...