Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Znatel, koja je himna Pesničke republike ? Jelenu Pajić, gledidu i u Oustraliju !!! Baš mu i nije verovati... Prvi sneg !!! 16-st dana protiv nasilja nad ženama !!! Nema odžakara... Žmurke ... Vino, ot stare sorte novak ... Poštar beodranski ... Stigle kante za gospodcko đubre... SF film o Beodri, od nastanka... Cela bendzinska pumpa...
 
..., dânima "natraške"...
Duplo toplije !!! Maca juri svoj rep i nikad ga ne dostiže... Lep dan, uvek neko ume da pokvari... Gramata i maraton Pesničke republike 25. novembra Ala ju je... PridKraj su bakrêni radovi... KodNas u Miloševo, još nije oPalijo pravi mraz... Gustav Klimt u Banatskom kulturnom centru... Eee..., ja kad sam bijo tvoji godina... Svinji uAtar !!! Plastični novci... Poziv za učešce i konkurs za nagradu...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...