Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Virtualni matičar PESNIČKE REPUBLIKE !!! Ja..., kad sam bijo mali... Jasil vidijo poštara ? Ikebane !!! Ikebane !!! Ikebane !!! Još malko o disnatorima II ... (Ne)Organizovano iznošenje smeća... Nov NM izraz ... Otvorena je ribarnica - Šampijon ! Čista fizika ... Tri NM Crkve, a četir tornja I ... Rodile slanine... Mesni samodoprinos...
 
..., dânima "natraške"...
Posla prvog snega... Piti ga... il nePiti ga..., pitanje je sad ?!? Samo kad smo se mi, veršteta dočepali !!! Prvi sneg... Super Mesec 2017-te, a nad Novim Miloševom !!! Promocija romana - 1934-ta, Radovana Vlahovića... Svi pitadu za toronj beodranske pravoslavne crkve Sto dvajst naSât..., bašajidckim drumom !?! oPalijo je prvi mraz !!! Još se nije ni zaZimilo zglâvno... Duplo toplije !!! Maca juri svoj rep i nikad ga ne dostiže...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...