Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Eto, što se tako kaže !!! Mraz neŠâra, samo po staklu... Žarica... Eno ga..., tamo je... Prâvo vreme za cvikeraše !!! Jeste..., al koje revolucije ?!? Referendum MSD NM - još 6-st dana ! Beodran, naderan !?! Nov domen, nov server, nov ... Slike izAtara - kopovo... Krečenja poKući... Steglo...
 
..., dânima "natraške"...
Dobro..., mâni te sitne novce uDžep !!! A da vidiš ti..., štrik moje komšinice... Svaka roba, nađe svoju mušteriju !!! Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Aaav..., kûme... Posla prvog snega... Piti ga... il nePiti ga..., pitanje je sad ?!? Samo kad smo se mi, veršteta dočepali !!! Prvi sneg... Super Mesec 2017-te, a nad Novim Miloševom !!! Promocija romana - 1934-ta, Radovana Vlahovića... Svi pitadu za toronj beodranske pravoslavne crkve
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...