Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Divan Beodrana i Karlovčana, priko fejsbuka !!! Već dugo ga nema... Dobar je ovaj NB informator !!! Kobajsce 2013-te !!! Banatcki fruštuk, u ova ladna vremena ! NajLepča novogodišnja jelka NM sajta !!! Referendum MSD NM - još pet dana ! Dinama za bicikli ... Ko se zove Vrabac ? Slike izAtara - Rit... Jesenjo oranje 2006-te... Imal promena ???
 
..., dânima "natraške"...
Koristite pritraživač, u gornji desni ćošak !!! Dobro..., mâni te sitne novce uDžep !!! A da vidiš ti..., štrik moje komšinice... Svaka roba, nađe svoju mušteriju !!! Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Aaav..., kûme... Posla prvog snega... Piti ga... il nePiti ga..., pitanje je sad ?!? Samo kad smo se mi, veršteta dočepali !!! Prvi sneg... Super Mesec 2017-te, a nad Novim Miloševom !!! Promocija romana - 1934-ta, Radovana Vlahovića...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...