Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Milinko sas biciklom, od KI do NB i natrag !!! Prženi cuncukret, nekad isprid Zadružnog doma... Ko ráno, ráni... Čak i mućak služi zaNešto !!! Kako bi mogo da zaobiđem Novi Bečej ? NM-čki, tamparaturni rekord !!! USFV Teodor Pavlović na kanal DTD II... Doklena bi doGuro ?!? Divan žemski, a isprid pošte ... Švedcki astal za rode i galebove... PC dućan iz pera Pjera... Izviđači u posetu... Kumrija...
 
..., dânima "natraške"...
Zalazak u svitanje... Približava nam se 5000-oiljadita NM Slika dana !!! Dal si se oprala ? Jel se spremate zaSlavu ? Ajde mâla... Noćno slepilo !!! Ej gazda !!! O saranama i rodbinskim vezama... Upokojila se moja tašta Danilka... Slab ulov, zvezda padalica... Obdržana je promocija knjige Stojana Mesaroša IV Slika slikera II Puna sizona, punjeni paprika !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...