Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
DVD Novo Miloševo, trening pijonira... Venera i Jupiter, jedno izaDrugo, u pogled iz NM-a A samo sam teo, da slikam cvećke... Po savremenim... Arhimedov zakon ? Ko brže jê supu u Makarsku ?!? Sevetcko prevenstvo u čeleganje III !!! Na letnju mesečinu... Vozovi... Stručno o podzemnim NM vodma ... Berberski trendovi I... NM karate šampioni IV... Moj Gospode...
 
..., dânima "natraške"...
Kolko ovaj avgust ima dana ?!? Strava od prazne, pivske krigle ? Duga i munje, u pogled iz Novog Miloševa !!! Zalazak u svitanje... Približava nam se 5000-oiljadita NM Slika dana !!! Dal si se oprala ? Jel se spremate zaSlavu ? Ajde mâla... Noćno slepilo !!! Ej gazda !!! O saranama i rodbinskim vezama... Upokojila se moja tašta Danilka... Slab ulov, zvezda padalica...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...