Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Posla onako vrelog leta... Dođi kod mene na riblju čorbu !!! Eh ti..., šereti sevoski !!! BrezMesna, super supa, a izBašće !!! Samo dalje, od ovaki pečuraka !!! Subvencija, refakcija... Dodeljena je TippNet-ova nagrada !!! Ispralja se - crna tačka II !!! Kako je ovo čikmeže ? Spavanje po starinski ... Oštro upozorenje... Gradi li se šta u NM ? Kravar pod širmom...
 
..., dânima "natraške"...
Iznenada se uPokojijo, Vule Trajlov Bajaga... O Bože, onaj oblak tamo, kav da je neko crto !!! Sreća, pa su izmislili, ove amišne telefone !!! Kineska radnja ima novog vlasnika..., Kineza... Počelo je sas spremanjom zimnice !!! Ajde ondak, ovako da probamo !!! Vedro nebo, a iznad Novog Miloševa ?!? Firmopisačka, pravopisna greška... Večita, firmopisačka greška... Još joj doSad u životu, mleko nije izKipilo !!! Uspešni smo, tamo di političari neTrpadu nos !!! Laste odlaste..., već jedared... Deca više voledu, kad ja zaPržim paprikaš !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...