Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Lako se nađe, čija ti je mârva bila uNjivu !!! Sad ima pečuraka, više neg proletoske !!! Puna avlija vode, al odJedared !!! Berte grožđe što pre !!! Kolko mož da bidne velik, jedan dinar ? Dečiji maskenbal... Jučeraske nas je priLetijo... Poseta iz Oustralije ... Imal i čobanica u NM ? Koje su najLepče cigare ? Od četir, dva BOskar-a u NM !!! Prazne slavine... Đačke oprema...
 
..., dânima "natraške"...
O kuvanju pasulja... Četvrtaci Vas pozivadu na vašar !!! Počeli smo, da se grijemo !!! Pa dobro..., jel mlogo ?!? Dugački..., kako ti je vreme tamo gorena ? Zimovnik, za Vaše cvećke !!! NOVO - Audijo snimak teksta, NM Slike dana !!! Kartaroška sreća... Zaladnilo !!! Jesil ti kreno diGođ naPut..., da kubikaš ?!? Skraćeni časovi uNašu osnovnu školu !!! O popadačima... Ala i umedu da uživadu !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...