Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
A otKud ti tolko novaca u torbicu ?!? Konkurs za nagrade - Sima Cucić Stara, dobra teknologija... Plodovi jeseni... Jal ga žulji(š)te ?!? ZaŠta nam služi, venac belog luka ? Divan, na poljski put... Žitni magacin je malko renovirat ! Pomozite maloj Kristini ... Rejakcije na đermove Rock off u KI... Udžbenici za veronauku... Nove linije...
 
..., dânima "natraške"...
Posla puni 28 godina, nije bijo na utaknicu !!! Kako to..., kafana, a drukčije cene istog pića ?!? Maskenbal..., vêliki maskenbal III ... Maskenbal..., vêliki maskenbal II ... Maskenbal..., vêliki maskenbal I ... Probo sam... i nePeglam više nikad !!! E..., nikad lepči, paprikaš nije bijo !!! Râdo..., teče sât !!! Lešnik je naNovo počo da pûšća mâce !!! O kuvanju pasulja... Četvrtaci Vas pozivadu na vašar !!! Počeli smo, da se grijemo !!! Pa dobro..., jel mlogo ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...