Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Imaš poziv, od Tôg i Tôg, da te nosim kod njega ! E šta sam doŽivijo u Kikindu !!! Otpor !!! Prvo ispitivanje, pa tek ondak... Dan Svetog Nikolaja... Bojić, na prijem u AP Vojvodinu !!! Jal zima, jal nije zima ?!? Referendum MSD NM - još 4-ir dana ! Postaljene su praznične sijalice... Slike izAtara ... Slike izAtara - Mulićov salaš... Banatcki kulturni center... Uredna kućna numera...
 
..., dânima "natraške"...
O mrvama leba... Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!! Rezanje kupusa... Dogodovštine sas kafanskim muzikama IV ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama III ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama II ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama I ... Jesil primetijo..., da sve manje čitadu novine ? Svinjski oglas, a po miloševački !!! Dobronameran savet...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...