Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Danaske je našom NM sajtu, trinajsti rođendan !!! Danaske je našom NM sajtu, 12-ti rođendan !!! Pokvaren merač pritiska II ... Deset nam je godina !!! Danaske nam je divan dan !!! Danaske nam je osmi rođendan !!! Danaske je divan dan, našom sajtu... Referendum MSD NM - još danaske !!! Pisma adresirana po NM sajtu ... Četvrti rođendan ... Treći rođendan NM sajta... Kav magarac u maglu... Prva godišnjica...
 
..., dânima "natraške"...
Di su ovi, iz Vojvodina pûta, da čistidu ? Pada li, pada... Prvi sneg, zime 2018 / 2019..., a u Miloševo !!! O mrvama leba... Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!! Rezanje kupusa... Dogodovštine sas kafanskim muzikama IV ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama III ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama II ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama I ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...