Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
PoLagano se skida skela, sas crkvenog tornja... Od čega ćemo praviti Sneška Belića ?!? Čestitke za jedanajsti rođendan !!! Papir uPlek..., da kav neZagoreva ?!? Uvek tako lemiš ? Ja, pa ja !!! Jesenji prvaci u fuzbal, brez poraza !!! MSD NM..., DA - IGEN..., 56.53 % ! Di će ovaj sas kolicima ?!? NM stampedo ... Oćel izdržati krovna građa ? Preduzetničke financije... Slanina iz Beodra S.T.R. I
 
..., dânima "natraške"...
Danaske je našom sajtu - četrnajsti rođendan !!! Di su ovi, iz Vojvodina pûta, da čistidu ? Pada li, pada... Prvi sneg, zime 2018 / 2019..., a u Miloševo !!! O mrvama leba... Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!! Rezanje kupusa... Dogodovštine sas kafanskim muzikama IV ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama III ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama II ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...