Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Deda Mraz je već bijo kodNas u Miloševo !!! Ej..., baš me pazi moja žena !!! Doktorska posla... Stigla nam je zima... Izišli smo u Politiku... Môć prokole !!! Izveštaj poljočuvarske službe... Di se krije istina ? Šteta od ladnoće ... Počela je zima !!! Patke domaće, a letidu kav divije ! Štrikeraj... Velika kašika za zetove...
 
..., dânima "natraške"...
I kodNâs u Miloševo, je noćoske stigla zima !!! Najzad..., jučeraske nam je sinilo Cunce !!! Kanta je cela izpražnjena !!! Situvacija je taka... Danaske je našom sajtu - četrnajsti rođendan !!! Di su ovi, iz Vojvodina pûta, da čistidu ? Pada li, pada... Prvi sneg, zime 2018 / 2019..., a u Miloševo !!! O mrvama leba... Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...