Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Užina, uNašu OŠ Dr Đ. Joanović... Samo... i Vaši milošefčani nisu fer... Duva kav... Pravo dobo za sâdnju !!! Procvetala je !!! Proleće kreće !!! Opraviću rupe naDrum, a u sokak moj !!! Kako to bába troši rakiju ?!? Odlazidu sivi ždralovi ... O kamarama slama ... Ništa brez ciglje... Novi savobraćajni znaci... Stabla, granje, lastari... Perad...
 
..., dânima "natraške"...
Srećan Osmi mart !!! Sin prâvog Džemsa Bonda, je dobijo naš pasoš !!! Naše kumrije, se neBojîdu avijona !!! Mačka u džaku..., a ti imaš, mačku u gajbici ?!? Slika iz Novog Miloševa, a priča iz Novog Bečeja ! Zadnjog dana februvara - 20-st stepeni uLâd !!! Učenička zadruga, nudi proizvode za 8-mi mart !!! A gle, gle..., tvoj komšiluk !!! Volem..., kad vidim vrabce... Možda su ovo i kav naši pljačkaši  ?!? Nagypapa..., az a szép pálinka? ?!? Sivi ždralovi, nad mojom avlijom !!! Još edna čuvena, od doktora Pupe !!! Vremenska pragnoza, po flasteru ispridKuće ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...