Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Proleće krećeee !!! Kerećijo uživanje naCunce !!! Stigle su nam rode !!! Eto, kako se poštuje naša planeta !!! NM-čke, prve pice... Karate Super ENPI Kup 2013-te... Žemsko stvaralaštvo obštine N. Bečej IV BKC u CFFKS u BG... Običaji na Vrbicu II ... Vesnici proleća ... Najstarija caksija u NM ... Seremci i Banaćani... Google... Usput, do škole...
 
..., dânima "natraške"...
Mateja, a za Gricka... Kad deca nisu besna... Pripreme za bazene !!! Gotavo je..., još samo da nam laste doLetidu... NaRed je došlo i kalemljenje voćaka !!! RazCvetalo nam se Miloševo !!! Nešto o slanini prelavoj... Nađen papagaj, molimo vlasnika da se javi !!! Vaš mali prilog, mlogo znači... Otvorijo sam, novu sizonu letnjog tuširanja !!! Di si ti..., nema te cêli dan ? Ne da proleće kreće..., neg je krenilo !!! To svi žuridu, juridu..., a di ?!? U Kumene su se potukli, Đavoli i Beli Bogovi !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...