Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Detlić, u položaj - iznad glâve !!! Plastični novci... Nikola Budišin - Iskrena ljubav... Oma sam poređo dgunje !!! NM-čki, akvarijumski, džakuzi puž !!! Idem ja..., sad za zaMesim !!! Banatcki galop, a na fejsbuk... Razbijena glava !!! Planetarijum u NM ... Nova radna mesta u NM ... Matoraši su neki posebni ... Mali, pa besan II... Biće mosta priko Tise... Prikopavanje bašće...
 
..., dânima "natraške"...
Karlovački (Dragutinovački) ... nebesko... Od čoveka do zombija - uspeh naši đaka !!! Ta ništa brez video nadzora !!! Doktore..., jel popijete Vi..., po koju više ? Planeta Merkur, izmeđ Cunca i Novog Miloševa !!! Mogul dobiti mâlko šećera ? Mama..., šta ima da se jê ( jede... ) ? I sove, male ušare su nam se vratile !!! Vratili su nam se sivi ždralovi !!! Koji čaj najVoliješ ? Niče žito !!! Molim te slikaj II - Vučićova rupa !!! Molim te slikaj I ... Kanda mu uGlavu falidu...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...