Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Danaske je našom sajtu - četrnajsti rođendan !!! Danaske je našom NM sajtu, trinajsti rođendan !!! Danaske je našom NM sajtu, 12-ti rođendan !!! Pokvaren merač pritiska II ... Deset nam je godina !!! Danaske nam je divan dan !!! Danaske nam je osmi rođendan !!! Danaske je divan dan, našom sajtu... Referendum MSD NM - još danaske !!! Pisma adresirana po NM sajtu ... Četvrti rođendan ... Treći rođendan NM sajta... Kav magarac u maglu... Prva godišnjica...
 
..., dânima "natraške"...
Da ostane pribeleženo +14 stepeni u december !!! Bijo mi je u posetu..., Taj i Taj... Evo ga jato... Da se znâ..., ko znâ..., da se sIgra fuzbala II Ti si geometar ?!? O svinjskim brnjicama... Novogodišnjo kićenje... Dron..., prvi let..., rejakcije !!! Vranjevčovan i Novoselčan u Miloševo... Dron..., prvi let... Promena klime, izmeđ N. Bečeja i N. Miloševa... Samo mora biti..., da imadu vîška !!! Erik Dvorski..., prelepe slike pruge... Jošte uvek ima tragova leta...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...