Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Mačka u džaku..., a ti imaš, mačku u gajbici ?!? Ko su moji roditelji..., bili ? Proleće krećeee !!! Svi čekadu toplijo vreme !!! Ničedu semena !!! Tu..., odma iza ćoška... A na vašar I ... Barena, vratna kremenadla iz salamure... I šećer je poSkupijo I !!! Evropski fesjbuk pesnički festival! Glupav ko magarac ... I stelja uDara uGlavu... Samo u toku jedne noći... NovoMiloševački rečnik... Jeftin prevoz...
 
..., dânima "natraške"...
Proleće krêće I ... Kruška gora, Hiruški venac i đeram u Budžak... Bunar od čokanjica..., iz detinjstva môg... Pao je i Cipiripi... 28 godina u brâk, a tek 7-ma godišnjica !?! A imam i jednog mâlog..., od dve iPo iljade... NeUmêm ti ja, da otvórim vráta, kao ti !!! Prodajem Stojadina... Stara i nova teknologija V !!! Kanda je ona vrba... Dobro je što neČujedu..., ostaće i nama !!! Ako ćeš slatko da jêš ( jedeš... ) oraje... Mačak priŽivijo trovanje..., Kerić se vratijo !!! Jâl derane..., kolko ti to sad jûriš ?!? Koju je brzinu imo veter ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...