Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
O šuvaklijama iliti levandžama iliti levacima... Laste odlaste..., već jedared... Na bolovanje sam I... Rakijski jeres... A oni iza mene !!! Nije on kriv !!! Još uvek je leto !!! Svašta radidu sas ključovima... O željezničarima i poštarima... Komlov ... Trgovac, pa još i šeret ... Di vodidu svi ti Vaši putovi ... Ladan početak sektembera II... Bežidu zecovi... Satelitski snimak I...
 
..., dânima "natraške"...
Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša... Invazija smrdiBûba, a na paradajz !!! NeSmeš poKući ići, nazuven, samo u jednu papuču  ! Počinje školska godina... NajVišlja tamparatura..., ove godine... Avlinski divan..., vrelog, avgustovskog dana... Obavešćenje, prid početak školske godine !!! Ja kad iziđem uAtar..., baš me briga za sve !!! E..., kad bi ovaj zid, teo da padne na naše žene ! Dudovac je poBlesavijo, sad pridKraj leta !!! A gle koja je, Švrćina omiljena poza za spavanje ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...