Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Sizona, lûpanje oraja !!! Izvinte..., kad kreće voz za Kikindu ? Vratijo se iz zarobljeništva, sas blombom !!! Ko to kaže, da su neuništivi ?!? Foto klub CD 13, na relaciju ZR - KI... Furtom nas napadadu II !!! KaĆe biti gotav moj kompijuter ? Zidarski poso, a u etape !!! Pružni prelaz za Bašajid... Cug na odžak... Kako se čisti odžak od cigljane ? Cvećke uSlikate posla kiše ... Život I... Moj komšija Radenko... Ne radi NadProvajder - 2-gi dan...
 
..., dânima "natraške"...
Crn Gruja i Švrć, često i spavadu zajedno !!! Skîdaj masku..., skîdaj... Gle kolko smo imali kiše, a za 24-ir sata !?! Umro je Bora Drljača... Kad vidim ovakvo šta..., pomislim... I još edne korice knjige..., od moje slike !!! Šta će biti da se jê ( jede... ) ? Nezgoda sas pogrešnim naglaskom, na  špic-namet ! Postaljen je nadpis, naNašu osnovnu školu II ... Ko je zapravo bijo - Miloš Popov Klima ?!? Postaljen je nadpis, naNašu osnovnu školu I ... Bunidu se, neki beodrani !!! Naplata zaStarile obaveze, a uObštinu N. Bečej !!! Mesec i Mars..., zajedno nad Miloševom ... Dečija nedelja - PODELJENA SREĆA DVA PUTA JE VEĆA
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...