Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Podvig baba tašte !!! Moram ići kod doktora..., moram ići kod doktora... Jučeraske su rode klepetale !!! Dal ćeš praviti novu, zubnu protezu ? Ima nečeg, što čak i nama milošefčanima fáli... Taj bi i ? poKvarijo II !!! O MORKAMA, MORKCIMA I PO KOJOJ ĆURKI... Obeležen je Dan borca u NM ... Kako si smeo, tako nešto da kažeš ?!? Vreme žetve... Prilozi Muzeju Žeravica II ... Majstorluk ... Prid 5-tu Gibanicijadu 2008-me ... Manji PDV na kompijutere... Opasno po život !!! Štrafta naZid...
 
..., dânima "natraške"...
Sito i rošeto..., po savremenim... Zar si se već vratijo iz Barcelone ?!? Najveći mi..., komplamenat !!! Svađa uKuću, a zbog interneta !!! Neravnopravna tuča... Košarkašice kraljice !!! Osnovno, letnjo pravilo za kuću !!! Talijani zdravo voledu, da jededu žâbce !!! Leptir Grobljar ( Partizanovac... ) !!! Vajreles golubovi !!! Šešir luftaš !!! Ta gle kako je strašan !!! Imaš šta novo iz sela ? Krećedu vrućine !!! Kako ti je baba III ? Kako ti je baba II ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...