Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kav kiša okolo Miloševa !!! Lale kažedu ovako - Novače..., skidam šešir !!! Riba radi !!! Parče neba, oblaka i lišća..., a izBeodre !!! Eeej..., Perice, Perice... Nemam internet, zbog Telekoma I !!! Nit snage, a nit reforme !!! A što je smenjen, Dragan Belić V ?!? Daće Bog..., pašće kiša !!! Promocija knjige - Treptaji srca ... Press povodu Gibanicijade 2010-te.. Gibanicijada 2009-te IV ... Služba čišćenja il štogođ drugo ? Kartu do Crne Bare moliću... Dani Teodora Pavlovića... I opet o rodama...
 
..., dânima "natraške"...
Novomiloševački turnir u mâli fuzbal !!! Ti si danaske diro kalapač..., jelde ?!? Nije ni bila planirata, drukčija NM Slika dana !!! Jal i Vi volete, da popijete, crnu kafu zâjtra ? Volem, kad vidim ovakvo štâ !!! Čvaraka, sôlje i keksa na smajlija ?!? Kako podnosiš, ove dnevne, visoke tamparature ? Bila si prîja u vâroš... i..., kako ti se čini ? Dodaj mi onu... Kad Sôse izDálje oŠacujedu, njinog Lâlu... Sito i rošeto..., po savremenim... Zar si se već vratijo iz Barcelone ?!? Najveći mi..., komplamenat !!! Svađa uKuću, a zbog interneta !!! Neravnopravna tuča... Košarkašice kraljice !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...