Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Krećedu radovi i na fasadu rimokatoličke crkve !!! NeSmeš poKući ići, nazuven, samo u jednu papuču  ! Kaku ocenu imaš..., iz jauzne ( užine... ) ? Kraj ferije..., odCutra počinje škola !!! Renovira se i Žitni magacin... Brez barjaka ?!? Da još jedanput pokažem... Đaci prvaci, školske 2014-2015-te... Sizona kuvanja paradajza !!! NM-ački, ovčiji paprikaš !!! Od kolevke, pa do groba... Đaci prvaci 2010-te ... Ko neMož da zaSpi, broji ovce ... Đaci prvaci 2008-me ... Rock off - from NM... NM karate šampioni VI... Počela škola....
 
..., dânima "natraške"...
Samo..., bolje je bilo, dok nije bilo kiše !!! Natzorniče..., jel ti to montiraš oblake ?!? Ferija je gotava, počinje škola !!! U subatu sam bijo uSvatove !!! Kovačev Aleksa Lala - ŠTO SAM (baš) JA LALA II ?!? Kovačev Aleksa Lala - ŠTO SAM (baš) JA LALA I ?!? Jel se to oni svađadu i tučedu ?!? Isti sam bijo kav ti II ... Isti sam bijo kav ti I ... ″Srebreni″ ôr′o..., il′ ? Palo je tačno, šesnajst litri kiše !!! Kovačev Aleksa Lala - rado Srbin ide u vojnike II Kovačev Aleksa Lala - rado Srbin ide u vojnike I Mi milošefčani smo imali, kav vedžbu zaZimu III Tužibabe naPR′Dnjaci, a na fejsbuk′... Tužibabe naPR′Dnjaci, a na fejsbuk′... Tužibabe naPR′Dnjaci, a na fejsbuk′...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...