Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Jel još radi unčićki bunar ? Juni ?!? I Vama su pravili pijace..., kad ste bili mâli ? Naš Viktor Škorić, je učesnik RTS Slagalice !!! Jednostavno, širi dalje !!! Al baš tačno nad Miloševo !!! Kibicer i njegovo razmišljanje... 10, 9, 8... Jel znaš..., čega sam se zaŽelijo ? Obnova hrama Sv. Arhangela Gavrila... Ruže, kod Bate Kojića... Zdravo jako koristna alatka !!! Biciklistička povorka ... NM ležeći policajci ... Nov crkveni objekat uBeodru ... Munje nad NM... Kiše, kiše, kiše... Miloševo - STATE...
 
..., dânima "natraške"...
Srbija protivu nasilja - peti put !!! Stari papir, a za matursko veče osmaka !!! Jutarnjo, prolećne fârbe... Ipak..., tu je ševa !!! Još edna, a na temu: 100 ovaca, 200 jaganjaca... DVD Novo Miloševo - ŽETVA 2023-će !!! Srbija protivu nasilja, po četvrti put !!! Pone′ste cvet !!! Oštro upozorenje - Crven meteo alarm !!! Moj letnji, solarni tuš, je naNovo u fukciju !!! Stoji na vr crkve..., a samo na jednu nogu ?!? Spremiš špekciju, a ono ljuljne pljusak !?! I mi milošefčani, smo sve više, kav Dânci !!! Leti uKrug..., a ni neMâše sas krilima !?! NeMož svako muzej posetiti..., zaTo treba Hâd !!! Srbija protivu nasilja, po treći put !!! Na čega sve miriši naš atar..., ovi dana ? Ta ko mi se to, tako lepo podPiso ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...