Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Tužibabe naPR′Dnjaci, a na fejsbuk′... Prošle su nam sve, sevoske slave... Ceger, torbu i slično, nikako neStavljajte dôlena Kad petlić..., po prvi put proKukuriče !!! Upokojila se moja tašta Danilka... Gotavo je, što se tiče slâva novomiloševački !!! Vladika Nikanor i na beodransku, crkvenu slavu !!! Zavod za zaštitu prirode - trećo mesto ! Pravoslavna, crkvena slava uBeodru I... Jêće na vrućinu... Poseta Episkopa banackog I !!! Priko Brantnera, a za Novi Bečej... Beodranska pravoslavna slava... Beodranska crkvena slava II ... Pravoslavna beodranska slava ... Proveli se, kav Brueli u Kikindu... Sas bašajickog mosta II Beodranska slava...
 
..., dânima "natraške"...
Bilo je i ranije šâtri..., za crkvenu slavu !!! Pripreme za beodransku, crkvenu slavu... Nova sizona disnatora !!! 3 mačeta i kuče, zajedno ručadu !!! Okopala Jasa vinograd, vinograd... Neša Čavić - 14-ti Seljački Parti u Mokrin !!! NeČep za hendikep - izbor proizođača artikla !?! Ti ćeš... Delečir..., u smiraj dana... Neko izObštine Novi Bečej, je pogrešno njâko !!! Zorica Baštovanov - još nešto o slavama !!! Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će II ... Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će I ... Jovan Sekulić Pipiš - dalje neces moći !!! Nova, stroga direktiva, a za botove SnS-Ovaca !!! Na parove razbroj s′ !!! Dal znate..., čiji je ovo cvet ? Neki tvrdidu, da nas odozGorena zaPrašivadu !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...