NovoMiloševačka Slika dana - 14.02.2017

Žitni magacin, zaštićavadu od vlage !!!

Žitni magacin, zaštićavadu od vlage !!!

    Opis: Fotografiju mi je još "kadGođ" poslala, moja bivša košinica, Margit Námesztovszki ( rođena Farkaš... )...

    Kol'ko se sećam, ovo je "uSlikato" 1971-ve godine i "naSliku" levo, je Žitni magacin, "prikoPuta" Kaštilja...

    U Kaštilj' je "ondak" bila osnovna škola za "dečurliju izBeodre", što se i vidi po "savobraćajnom znaku sas" desne strane, kog' naravno više nema, od 1974-te godine...

    "Sas" iste strane se "vididu" i smreke, koje su i "dan-danaske" tu...

    Da se vratimo na magacin, koji je kol'ko se sećam, "ondak" poslednji put "izmalterisam" i okrečen, al' samo "sas sokaka"...

    U "novijo vreme", renovira se po fazama i čija se "fukcija, poLagano pritVara" u muzejsku...

    Počelo je to 2010-te godine, zamenom dela krova...

    Krov je u međuvremenu "komplektno" zamenjen i ovi' dana je počelo "priSecanje" zidova od vlage...

    Biće to još do kraja, zgrada za primer !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora