Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Tek je nekolko dana proleće... Šta nam radi Darko ? Sivi ždralovi iza nadvožnjaka II ... Srce od slanine... Žemsko stvaralaštvo obštine N. Bečej... Plekate u Bevograd... Kasapi, pa još i kuršmiti ... Seoba uAtar ... Afto jurnjava kroz NM ... NM doZidnice na Radijo BG... Novo vozilo Hitne pomoći... Cvet klivie...
 
..., dânima "natraške"...
Naše fuzbalerke rasturadu !!! A gle kolka je tamparatura bila !!! I proleće nam je stiglo !!! Stigla nam je roda !!! Orezivanje vinograda... Ima Boga !!! Kod Trajlovi, jedna ovca je ojagnjila četvero !!! Bijo nam je - SUPER CIRKUS !!! Svi oma vididu, da sam rovašen... Vreme je za pripremu protivu krađe izbora !!! PoLagano se marva izvodi uAtar !!! Bogu fala, prošo je februvar !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...