Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Dal umem da privrnem skoverac uVis ?!? Bobikine buve su priŽivile !!! Počelo je leto !!! Evo ga, to je taj, što me je mučijo !!! Nisam više potPrecenik MZ NM-a I !!! Vrućo..., prvog letnjog dana... Stiglo leto !!! Treći slavski koncerat TP-a II ... Đačko logorovanje 2009-te II ... Skupština NM Crvenog krsta Žetva 2007-me... Kučečiji prvi ručak... Imitiranje odrasli...
 
..., dânima "natraške"...
Metode, za kav jačanje imuniteta i zdravlja !!! ZaNas lale..., svake, gumane rukavice su tesne... Još edan NM izum !!! Tajna dijeta !!! Rodčići râstidu !!! Kolko li ôdena olovaka..., baš râdi ?!? Zrî paradajzli izBašće !!! Moja prva, prodaja višanja... Ovom, kav našom preceniku, kanda nešto fali ?!? Celi vikend brez interneta, u madžarski kraj !?! Šta ste u zadnje vreme... Stojan Mesaroš - polak veka sa Vama !!! TV emisija RTS-a, a o Dragutinovu - Božidar Đuran
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...