Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Gustav Klimt u Banatskom kulturnom centru... Ko još divani priko fiksni telefona ?!? Primijer je lažov, al i njega lažedu !!! Jadni naš, Raša Popov... Radovanu Vlahoviću - ZLATNA ZNAČKA !!! Nadzorniče..., ajd mi nešto pojasni... Napušćene evedre... Prognanici !!! Nova stranica naNaš sajt !!! Ko to neMož da spava gladan ? Karlovačka Crkva i mlad Mesec... DoVikivanja u NM... Partizani(ovci) I...
 
..., dânima "natraške"...
RTS 2, 20:00 - Pohod brigadira Dragutina Ristića Ta ništa brez lišća... Detlić, u položaj - iznad glâve !!! Nekadanja, mašinska radijonica Lale Radujkovog... Krađa fotografija !!! Cvećke uKuću !!! Brzo, dodajte mi moj štrafciger, brzo !!! Jestel počeli da ložíte ? Zórt - pavučina opet leti po luftu !!! Divan ispridKuće... Laloška senka... Nestašno ždrebe... Ovo dôbo godine, đubretari mrzidu !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...