Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Stiglo nam je leto !!! Slovo ljubve 2018-te... Dal umem da privrnem skoverac uVis ?!? Bobikine buve su priŽivile !!! Počelo je leto !!! Evo ga, to je taj, što me je mučijo !!! Nisam više potPrecenik MZ NM-a I !!! Vrućo..., prvog letnjog dana... Stiglo leto !!! Treći slavski koncerat TP-a II ... Đačko logorovanje 2009-te II ... Skupština NM Crvenog krsta Žetva 2007-me... Kučečiji prvi ručak... Imitiranje odrasli...
 
..., dânima "natraške"...
Ama kaki Otpor izborima, muškaklja je glavna !!! Košmija prikoPuta, je naučijo da tera bicikli !!! Najgora stvar, jednog kišnog dana, nije kiša !!! Uroš Predić - Deca pod dudom... Jesil kade pokiso, do gole kože ? Di je cvet, tu je i pčela, a tu je i... Slika jedan..., slika dva..., a treće nema... Kad neGlêdi te reklame... Ta natzorniče..., daj jedan, lep zalazak Cunca !!! Prvi roman Mirjane Milankov... Završna priredba IV2... Dignuta je skela okolo severnog tornja !!! Nov kišomer je isproban !!! I sevalo je i grmilo je..., a i padala je kiša !!! Kumrije se i dalje tučedu !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...