NovoMiloševačka Slika dana - 28.09.2011

Briga za korisnike tuđe nege i pomoći...

Briga za korisnike tuđe nege i pomoći...

    Opis: "NaSliku" su, "gledato sDesna", pa "naLevo": Dragana Cucić, Branislava Bešlin i Smiljana Pajić. Ove tri dame su vodile brigu po selu, da tako kažemo, za "koristnike" tuđe nege i pomoći...

    Kažemo vodile, jer su priko "Nacijonalne" službe za zapošljavanje, a u okvir' javni' radova, bile privremeno "zaTo angažovate", od meseca juna, pa do kraja ovog' "sektembera"...

    Dobro je poznato, da Vojvođani u prosek', sve više "staridu", te da ima potrebe za ovak'om službom "uSvako mesto, pogotovu" u "sevoske" sredine...

    Na molbu Vašog "natzornika ovog" sajta, odazvale su se, da zajedno "sas diriktorkom" Gerontološkog centra iz Novog Bečej, doktorkom Ljiljom Bognić...

    ..., "predctavimo" kol'ko one "mlogima značidu" u "Novo Miloševo"...

    Pored stručne "medecinske" nege i pomoći, one "pomažedu" oko odžavanja lične "kigijene", nabavke lekova i namirnica, održavanja i spremanja prostorija, "avlija", jednom "rečju" sveg' onog, što bolesni i stari "neMogu" oba'ljati...

    Po selu "zaNji" ima samo reči "fale" i "zaTo" je "zdravo jako bitno", da one "nastavidu sas" radom i "posla zadnjog" dana "sektembera"...

    Međutim, kako to biva "uZadnje vreme, kodNas" u "Miloševo, sevoska vrhuška" neće ni da čuje za "takvo šta" !?!

    Svi već "znadu", da "sas" precenikom" sela, ne vredi ni "divaniti", jer on "ijonako" sve mora da pita sekretara, a za "kojog" je već "obšte" poznato, da tamo "di" su deca, omladina i stari i nemoćni, ništa neće pomogne, jer navedeni "nePlaćadu" Mesni samodoprinos, pa makar to bilo i u suprotnost "sas" odlukama Saveta Mesne zajednice...

    Čak neke odluke sâm donosi i radi i razpolaže "sas" novcima, kako on 'oće i "brez" odluka odbornika, a u interesu opstanka "naVlast", za šta postoji čitav niz primera...

    Jedan od najnoviji' je predcta'ljen "naSliku" dana od 15.09.2011-te, pod "naslovom" - NM-čki, "palitički flaster" !!!

    "Icinijativu" doktorke Bognić, je spremno podržati "obštinsko rukovodctvo", naravno uz srazmerno učešće Mesne zajednice, "zaŠta", naveli smo, "vrhuška" neće ni da čuje, a kamoli "divani"...

    Pratićemo ovu "icinijativu" i svakako Vas izvestiti o ishodu, a ukol'ko ste spremni podržati je, pošalj'te komentar na e-mail "natzornika" NM sajta - beodra@beodra.co.rs

    Objavićemo i' na "ovu stranicu"...

    28.09.2011 - 03:42:04 - Marko S.

    Stvarno, ovo je za nepoverovati !!!
    Takav odnos prema starima i nemoćnima, pa to niko nije zaslužio.
    I oni su godinama plaćali samodoprinos i svoje pare ulagali u selo...
    Strašno !!!

    28.09.2011 - 06:55:17 - BIA

    Izvinite na pitanju, a da li neko možda zna koliku platu ima gospodin sekretar ?

    28.09.2011 - 07:32:44 - Sajdžija

    Dajem predlog, da delegati, sekretar i predsednik sela, do kraja meseca, zajedno sa devojkama obiđu sve pacijente, pa da vidimo kako će dalje razmišljati.
    Mislim da bi to bilo najbolje.

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...