NovoMiloševačka Slika dana - 20.08.2012

1952-ge, je bila jača suša !!!

1952-ge, je bila jača suša !!!

    Opis: "NaSliku" je bunar, u "avliju" kod moje baba-tete Olge, a koji je "isKopat" 1952-ge godine, što znači da je "naPunijo" tačno šezdes't godina...

    Trenutno, od površine zemlje, do nivoa vode, ima "okolo" tri "meteri" visine, a inače prosek je "negdi", od dvades't, trides't "centi", pa do metra !!!

    Pretpostavka je, da je ovaj bunar dubok izmeđ' pet i sedam "meteri" i zamislite, te godine kad' je kopat, nivo podzemni' voda je "bijo" još niži, jer je bila "zdravo, jako", velika suša !!!

    "Mlogi" bunari u "selo", su "ondak isKopati", što je "valjda" bila jedina korist, "odOTe" suše. Stariji "pričadu", da je Tisa bila tako "sNiska", da je mogla peške da se "priđe" i da je stoka zbog gladi jela čak i trsku...

    Ova godina je jedna od "najSušniji, uZadnji" nekol'ko decenija, no kad' bi je upoređivali "sas" 1952-om, ipak se vidi, da nije tako "jaka, kav ondak" !!!

    Izmeđ' ostali' i po "ovim" bunaru "saSlike". Naime, iz ovog' bunara, povremeno "sas" električnom pumpom, crpim vodu da bi zaliv'o "deteljinu uBašću", pa "ijOpet" ima vode u "njega", a pomenute godine je nivo "bijo" još niži za tri, četir' "meteri" !!!

    A u "vezu sas" bunarima, imamo od ranije, još 'ednu, lepu priču, koja se zove - Ko sas kim, sme da čisti bunar ?

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...