NovoMiloševačka Slika dana - 13.08.2013

Meksikanci u Novo Miloševo V !!!

Meksikanci u Novo Miloševo V !!!

    Opis: Čim u naslov', vidite ono rimsko - V, znači da je ovo peti, a da postoji četvrti, "kav" i treći, "kav" i drugi, "kav" i prvi nastavak, koje, ako već niste, pod "obaveznim" morate "priGledati" !!!

    Za "danaske" smo Vam spremili jedan "slajd-šov", a "sas četvrtog" i "naŽalost, poslednjog" dela nastupa, ove simpatične, "meksikanske" grupe:

    "Kav" što sam već "kazo, ovaki" nastup treba i "doŽiviti", a ne samo gledati fotografije...

    "NeMogu", a da još "edared" ne "naPomenim, otKud" Meksikanci "kodNas" u "Miloševo"...

    Daklem, kad' je "naVlast bijo" Privremeni organ Mesne zajednice "Novog Miloševa", posta'ljen od kraja "oktombera" 2011-te, pa do "januvarski" izbora 2012-te, USFV Teodor Pavlović je im'o priliku, da "predctavlja" Srbiju, na međunarodni susret "falklora" u Beč', što smo im "ondak" i omogućili...

    Tad' je "vasPostaljen" kontakt i dogovoren je susret, što su gosti i "izPoštovali" !!!

    Jadni, naši "falkloraši", od "ondak", nisu više "nigdi" bili da "putujedu", jer sada'nja vlast "zaNji" nema razumevanja, a da 'prostite na izrazu, sad' se "kurčidu", kako je "zaSlavu na Svetog Iliju" bilo "zdravo, jako" lêpo i kako su čak i Meksikance doveli !?!

    A prijateljstva, koja su stvorena još u Beč', učvršćena i "novoVaspostaljena, kodNas" u "Miloševo" su večita i svi naši gosti od "priko okejana" su iskreni emisari i ambasadori "našog" sela, pa, ako i 'oćete i "obštine", AP Vojvodine i Srbije...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...