NovoMiloševačka Slika dana - 24.02.2015

Neko iz MZ NM ne govori istinu !!!

Neko iz MZ NM ne govori istinu !!!

    Opis: Javnost u râdu je "svugdi" obavezna i dostupna, a da i zakonska pravila, "imadu" izuzetak, "dokaziva" naša Mesna zajednica "Novog Miloševa" !!!

    "Kav" što vidite na "naslovnu fotografiju", pit'o sam, "kav" nešto, a vidite i "kaki" odgovor sam "dobijo" !?!

    Da Vas "podCetimo", Saša Vojnović je bivši, "razDrešen" sekretar MZ NM, poznatiji "poTim", da je ovaj sajt - "komplektno ubris'o" !!!

    A samo deo problema, koje je "ostavijo" selu i "obštini" Novi Bečej ( "di" je sad' "zaPošljen kav" pomoćnik "precenika" Saše Šućurovića !?!?! ), "preKazali" smo Vam "naSliku" dana od - 15.11.2011, pod naslovom - Iskocice osigurac od MZ NM digitrona !!!

    A šta kaže pretraga na "inter-njet" ?

    Odgovor - Sud u "Bečkereku", parnični predmeti, broj 259/2012, samo rešeni predmeti...

    Ako se klikne na - Tok predmeta, "dobljava" se sledeće...

    "Daklem", pod rednim "brojom" 23, je sve rečeno !!!

    Vidi se i da je uložena žalba Privrednom "apelacijonom" sudu, pod drugostepenim parničnim predmetima, broj 8117/2014...

    ... i kad' se tamo klikne na - Tok predmeta, "dobljava" se sledeće...

    Ponavljam pitanje Mesnoj zajednici "Novog Miloševa" - zbog čega to nije javno objavljeno, koje "proŠirivam sas sledećim" - i ko "naTaj" način "saKriva" istinu, a od meštanki i meštana "našog" sela ?!?

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora