NovoMiloševačka Slika dana - 06.02.2020

Stara i nova teknologija II !!!

Stara i nova teknologija II !!!

    Opis: Bilo je "mlogo rejakcija", a na jučera'nju NM Sliku dana, na "koju" sam, "priko" fotografija..., upoređiv'o stâru, "oustroUgarsku", iz "devetnajstog" veka... i sasvim novu, naPR'Dnjačku "teknologiju", u "izgradnju", tačnije "rekonŠtrukciju" pruge, izmeđ' Kumana, "priko" Novog Bečeja, pa do Novog Miloševa!!!

    "Za čudo", najžešći su bili oni, koji nisu kritikovali katastrofalno, izvedene radove..., neg' su me napali, kako sam sve to "izMislijo" i izmontir'o iz politički', a naročito i naravno..., iz čisto, izdajnički' razloga !?!

    Prvo... i ja sam se, "kav Milošefčan", poreklom Karlovčan, a rođen "uBeodru"..., kad' sam prvi put čuo..., obradov'o ovoj "rekonštrukciji", a "poGotovu posla željezničke" nesreće, koja je "sKrajom" 2017-te desila iz pravca Novog Miloševa, a na ulaz' u Novi Bečej, "di" je bilo jasno, da se o ovom delu "banatcke" pruge, "neVodi", ama baš "niMâlko računa", a "kav krenili" smo - u bolju budućnost !!!

    Drugo..., i šire je poznato, da nikako "neVolem" ovu, "kav aktualnu, kav" naPR'Dnjačku, "kav vlâst"..., ama baš nikako..., no..., moram priznati, da kad' sam čuo, da će naša pruga biti "rekonštruisana, poMislijo":

    - Eto... i Tito je posla "Drugog rata", odn'o tek "sPušćene", nove šine pored pruge..., za Albaniju..., "kav" i milošević "posla" Jogurt revolucije..., a "za Kosovo", što sam i sâm, "sKrajom" osamdeseti' godina prošlog vêka, dobro "uTuvijo uGlavu"..., a "kav" ovi..., će "kanda"..., to ipak uraditi do kraja !!!

    No ipak..., iz "njinog", priloženog se i više neg' dobro vidi, da sam se ipak nisam "privarijo" !!!

    Još "jedared", pogledajte, "kav" stâru prugu...

    ..., a pogledajte, kroz još nekol'ko fotografija, "kav" novu:

    Oni koji "mislidu", da sam nešto "švinglovo", mogu da im "kâžem", da mogu priložiti originalne snimke u RAW format' ( Canon CR2... ), tako da nema laži, nema prevare !!!

    E sad'..., po "razvijenim, bêlim" svêtu, vozovi po ovak'im, "tradicijonalnim" šinama, "jûridu" i do "pecta kiloMeteri naSât"..., a ovi "kav" naši, se sad' "fâlidu", kako će na "ovu, kav" novu, kav" prugu..., "ovudana" vozovi "ići" i do osamdes't !?!

    Neka je ova nova pruga i râvna po 'orizontâli, al' je i više neg' jasno, da će budućim putnicima, "cigurno priPasti" muka, zbog ljuljanja lêvo-desno, pa makar to bilo i na osamdes't, pa i manje "naSat" !!!

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora