NovoMiloševačka Slika dana - 07.02.2020

Stara i nova teknologija III !!!

Stara i nova teknologija III !!!

    Opis: Čini mi se, da sam "brez" ikak'og' razloga "izaZvât", pa evo i "trećog" nastavka, ovog' serijala, o staroj i "kav" novoj, tipično, naPR'Dnoj "teknologiji, kav rekonštrukcije željezničke" pruge: "Kumene" - Novi Bečej - Novo Miloševo ( "po željezničarskim - Banatcko" Miloševo... )...

    "PriGledajte" prvo prvi, "kav" i drugi nastavak, ako već niste, pa da mož', da idemo dalje...

    Neki mi i dalje "neVerujedu", da su to stvarne fotografije, "ijAko" sam "uProšli nastavak, naGlasijo", da imam originalne fotografije u RAW format' ( CR2 ) i da nema laži, nema prevare !!!

    Kad' uporedite fotografije, šîna stare pruge, a "sas" ovim', "kav" novim, tek' posta'ljenim...

    ... i više je jasno i vidljivo, da je "teknologija devetnajstog" veka, "doleko" naprednija, od ove "kav" naPR'Dne, iz ovog'..., dvades't i prvog !!!

    I sâm se pîtam..., kako je to moguće..., dal' su možda, "vanZemazci" gradili pruge "sPolovinom devetnajstog" vêka, u "ondašnju OustroUgarsku "..., kav" što neki "tvrdidu", da su "egipatcke" piramide u "Gizu" napravili ?!?

    Ako ste imali prilike, da "glêdite" intervju "našog, aktualnog precenika obštine" Novi Bečej ( a ako niste - "KLIKNITE "ÔDENA" ... ), nekol'ko stvari, ne odgovaraju činjenicama..., da "neKažem" istini...

    Prvo..., kaz'o je..., da je pruga izgrađena pre sto i trides't godina, a da je zadnja "rekonštrukcija" rađena pre šezdes't godina..., što nikako nije tačno, jer je pruga "pušćena" u promet 1884-te godine, da bi generalno "bila rekonštrujisana" 1913-te i 1914-te, jer su šine komplektno "mênjate", zbog uvođenja novog' standarda međuosovinskog rastojanja "lokamotiva" i vagona, kav" i širine "gâza" točkova po šînama !!!

    "Mlogo" tak'i, uski' šina i dân "danaske" ima po "Karlovu" i Beodri i "uGlavnim" su "izKorišćene" za stubove il' "kav" noseće grêde..., recimo..., samo kod mene i' ima sedam komada, mada je nova kuća râđena, "sPočetkom" sedamdeseti' godina prošlog vêka !!!

    Na "naslovnu fotografiju", možete viditi, "kav" stâre šine, koje su ovi' dâna počupane...

    ... i bâčene pored pruge...

    "NaNji" se jasno "vididu" proizvođači: "Željezare" Diošđer ( Diósgyőr... ) i Rešica ( Resicza... ), "kav" i godina proizvodnje: 1913, 1912, 1908...

    Starije šine, jednostavno "nePostojidu" !!!

    Drugo..., kâže, "kav" naš precenik..., da je zadnja "rekonštrukcija"pruge, rađena pre šezdes't godina..., što "ijOpet neOdgovara" istini, jer "takvo štâ", nikad', ama baš nikad', nije rađeno, na ovu "devonicu" pruge !!!

    "Kav" što sam nav'o, u "prošli nastavak"..., istina je, da su Tito "posla Drugog" rata, "kav" i milošević, "sKraja" osamdeseti' godina prošlog' vêka, već "sPušćene", nove šine, "naNovo" natovarili i odneli "rešpektivno" za Albniju i Kosovo !!!

    Ono što je "precenik, kav" čuo, da je "kav" nešto rađeno, je bilo na drugu "devonicu", uNašu obštinu: Subatica" - Karlovo ( Dragutinovo, Novo miloševo... ), Kikinda..., "kad" su menjani pragovi, nasuta nova "šljaka" i osta'ljene stare šine, koje su na "sâstave vârene", da "neBi" bilo, ono truckanje - "klaj, klaj" !!!

    I konačno "trećo" ( mada bi se "tim, kav cêlim intervjuu", moglo još što-šta zameriti... )..., "fâli" se naš "vrli precenik"..., kako će "posla" ove, "kav" nove "rekonštrukcije"..., vozovi jûriti četir' puta brže !!!

    Paz'te sad'..., a "doSad" su tu, "kav" jûrili - dvades't "kiloMetêri naSât" !!!

  Novo Miloševo - Pančevo
      Relacija ( Od - Do )         [ km/h ]  
  Novo Miloševo - "Kumene" 20
  "Kumene - Melence" 40
  "Melence - Bečkerek" 30
  "Bečkerek - Arlovat" 20
  "Arlovat" - Uzdin 60
  Uzdin - Kačarevo 50
  Kačarevo - Jabuka 60
  Jabuka - Pančevo 40

  Novo Miloševo - Kikinda
      Relacija ( Od - Do )         [ km/h ]  
  Novo Miloševo - Kikinda 80

  Novo Miloševo - "Subatica"
      Relacija ( Od - Do )         [ km/h ]  
  Novo Miloševo - Senta 80
  Senta - Orom 30
  Orom - "Subatica" 20

    To znači, da će "odCad, kav" jûriti - osamdes't kiloMeteri naSât !!!

    Pomislićete..., a pa... i to je brzo..., za "željenicu", u "kav" naPR'Dnu, "kav državu na Srbiju"..., međutim..., evo Vam "podatka", da su 1857-me, na "devonicu: Subatica" - Karlovo - Kikinda", pârne "lokamotive, sas kompozicijom"..., jûrile - sto i dvades't kiloMeteri "naSat" !!!

    Znači, pârne "lokamotive, koje su poznate po slaboj iskorišćenosti energije, pre dva vêka su, zbog dobre pruge, bile "doleko" brže, od ovi' dana'nji ?!?!?!?

    I još se ovaj, "kav" naš, "kav precenik", značajno naglašavujući - četir' pûta brže..., "fâli" ?!?!

    I meni je bilo teško, da završim ovu NM Sliku dana... i svaka Vama čâst, ako ste je pročitali da kraja..., al'..., "kav" što vidite, moglo je da "bidne" samo duža..., a nikako kraća..., pa ipak...., ima još..

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora