NovoMiloševačka Slika dana - 14.09.2020

Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ...

Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ...

    Opis: "Daklem"..., "pod obaveznim"..., prvo pročitajte prvi nastavak..., ako slučâjno, već niste !!!

    Tri godine, naša "kav" nova "sudoMešina", koju smo dobili "naPoklon", nije radila kako bi trebala da râdi", neg' stâlno, nešto "kav doPolak", pa "kav" javi poruku o "greški" i tako "uKrug"...

    A WinWin, od koga je "mešina" nabavljena, je jedva doček'o "pendemiju koronAVirusa", a da bi istekla garancija prvog juna, ove godine, jer je "kav bilo, kav vandredno" stanje, još od marta, pa nije mogla, da "kav šilje" servisere !!!

    I šta ću..., izn'o sam je "poSred avlije, metno na âstal, rasturijo" je u sitna "crêvca" i proučav'o, jer sam račun'o, da nije "konplikovanija" od "kompijutera, sas" kojim' se "bavim", zamislite, još od 1987-me godine !!!

    O'ma' da kažem, da sam se ja ponaš'o, "kav" ovi' serviseri "danaske", a za belu "tekniku, neBi" dugo izdrž'o konkurenciju i "na bêlo", a i "na crno" za "kompijutere"..., svi' ti' godina !!!

    A druga stvar, "bîlo bi mi sramota", da tako râdim !!!

    "DoSad" se nešto, nisam "bavijo", pomenutom, "bêlom teknikom", al' ima "neku", prostu logiku, "matôre, grijače", releje, pûmpe, 'lektroniku, "zenzore" i "mikroPrikidače..., uGlavnim, rešijo" sam da je 'opravim, pa makar mor'o i da je "priProgamiram" uz pomoć Arduina, "sas" kojim" dobro "vlâdam" !!!

    Rezultat môg' proučavanja, "posla" tri dana, je "bijo" pokvaren' "mikroPrikidač saSlike", za "kojog" sam nazv'o "najBoljog" dobavljača u "obštinu" Novi Bečej, a i "doleko" šire, dal' ga "uobšte" ima !!!

    Paz'te sad' dobro..., vlasnik Milovan, mi je "tražijo", da mu "priko vibera", pošaljem sliku, koju možete "viditi" levo, na "naslovnu fotografiju, posla" čega me je nazv'o i pit'o:

    O'ma' sam mu vikn'o:

    I eto..., konačno..., "posla" tri godine... i tri moja, izgubljena, râdna dana... i 135.- ( i "slovom": "StoTrides'tPet"... ) dinara..., naša "sudoMešina", najzad radi "kav" nova..., u "ovu, nesrećnu, Vučićovu, državu na Srbiju" !!!

    Têška bruka i sramota !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora