Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kuvanje pekmeza od šljiva - počela je sizona !!! Vedro nebo, a iznad Novog Miloševa ?!? Gotava je skela okolo tornja !!! To nije za kompijuter... NeRadite dobro !!! NM Chat ponovo radi !!! Ruže, a za posetijotckinje NM sajta... Eto, šta je život !!! Čuvari vinograda... Krečenje poKući ... Već ima rampoša !!! Čuvar vinograda ne(i)ma klepetušu ! Prevencija - zdrava ishrana... Kad i on vole da se slika... Opada lišće...
 
..., dânima "natraške"...
Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ... Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... Metno si na društvene mreže, a ne na NM sajt ?!? Avlinjski, slepi mišovi !!! Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša... Invazija smrdiBûba, a na paradajz !!! NeSmeš poKući ići, nazuven, samo u jednu papuču  ! Počinje školska godina... NajVišlja tamparatura..., ove godine... Avlinski divan..., vrelog, avgustovskog dana...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...