NovoMiloševačka Slika dana - 06.02.2022

PriŽivijo sam karonu II ...

PriŽivijo sam karonu II ...

    Opis: Da "neDužim - priŽivijo" sam koronAVirus, bilo je "brčkavo" i već su 'teli za me "zaKačidu" za respirator, kad' sam ipak "proDiso prid svanjivanje, zaFaljujući" celonoćnim, velikim naporima i iskustvu jednog' doktora..., "naŠta" mu "mlogo fâla" !!!

    Nekol'ko dâna posla tog', prilikom vizite, "zaFalijo" sam se "tim" doktoru, "naŠta" mi je rek'o:

    Tako je i bilo..., "kompijuter" mi je o'ma' "sutridan" stig'o i nekako su mi misli bile "drukčije, naNovo" sam "bijo" u "vezu sas" mojim' i ostalim, "belim" svetom..., a zadnji' dâna, me je doktor čak i "premestijo" u "drugu sobu", tako da više nisam "bijo" sobni starešina, "di" su "smêšćani" najteži "slučajovi" !!!

    E sad', dobro znate i sâmi, kak'i smo mi "milošefčani" žilavi i kako se nikad' "neDâmo, nePoPušćamo" i "nePridajemo" lako, tako da je po svim pokazateljima, moj oporavak "krenijo" brzo, u samo "jedan" smer' i to ka "oZdravljênju" !!!

    I "posla" nekol'ko dâna, eto opet doktora kod mene..., dig'o sam dva prsta "uVis" i uz potvrdno klimanje glave, sam ga pit'o "sledećo":

    Ta šta da Vam kažem..., o'ma' sam "osetijo zdravo, jâko", veliko "olakčânje" i "kav" kod svakog', bolnički lečenog' pacijenta, drugo bi bilo najčešće, posta'ljeno pitanje- "KaĆu" ići kući ?

    Pogled'o sam ga, onako "sas sve skafanderom, izuvijatim" i izleplenim "sas" plavim trakama, "priko" celog' tela, "sas" zaštitnim, belim najlonom, kroz "štâ" su mu jedino oči izvirivale, kroz providnu plastiku... i "poMislijo" sam - Bože..., pa nikad neću znati, ko me je "lečijo" i "izLečijo" ?!?

    "PodCetijo" me je:

    Nakratko, "kav" da je sve stalo..., moje pitanje je "očito" i njega iznenadilo... i onda je "spustijo" zaštitni deo, iza koje je bila maska, koju je "skinijo" desnom rukom "uLevo..., trudijo" sam se da "utuvim" svaki detalj..., kad' je i poč'o da skida i kapuljaču i "poLagano otkriva" glavu...

    Iza te opravdane, spoljašnje zaštite, se ukazalo jedno mlâdo, mlâdo "naSmijano", uredno lice, "očito" prerano "sazrilo", usled ove "obšte situvacije, sas" kojom se uspešno "nosi" !!!

    Istom brzinom se "vratijo" iza zaštite, "zaFalijo" sam se za sve, klimn'o je "sas" glavom, "okrenijo" se i oč'o kod drugi' pacijenata...

    Nikad' neću zaboraviti njegovo lice i nadam se, da ću imati prilike, da ga sretnem, nekom..., "drukčijom" prilikom !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora